Gülhan Berkman

Bakış Açısı Koçluk Atölye Çalışması

EĞİTİME GENEL BAKIŞ

İnsan; biyolojik, psikolojik, toplumsal bir varlık ve karmaşık bir sistemdir. Bu sistemi anlamaya çalışmak, kendini tanımak, problemlerini fark edip çözüm bulabilmek, diğer insanları da tanıyıp, anlamak, onlarla uyumlu ilişkiler kurarak destek olmak ve yönlendirebilmek önemli yetkinliklerdir.

Devamı için : https://www.tamamlayiciterapilerkongresi2022.com/tr/3507-bak%C4%B1%C5%9F-a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1-ko%C3%A7luk-oyunu-y%C3%B6ntemi-%C4%B0le-kendine-ve-di%C4%9Ferlerine-destek-olmak-derd%C4%B0n%C4%B0-al-da-gel