Gülhan Berkman

Sunum Teknikleri Eğitimi

Amaç: Şirket çalışanlarına veya müşterilere eğitim, bilgi aktarma, tanıtım gibi amaçlarla sunum yapacak kişilerin eğitim konularını, doğru, etkin ve akılda kalıcı bir şekilde aktarabilmeleri ve eğitim sürecini en etkin şekilde gerçekleştirebilmeleri için ilgili becerileri geliştirebilmeleri hedeflenmektedir. YİNKAT AKADEMİ Eğitmenleri için temel eğitimdir. Katılımcılar: Organizasyon içinde bilgi aktarımında bulunan yönetici konumundaki liderler, insan kaynakları yönetici ve […]