Gülhan Berkman

Bakış Açısı Koçluk Atölye Çalışması

EĞİTİME GENEL BAKIŞ İnsan; biyolojik, psikolojik, toplumsal bir varlık ve karmaşık bir sistemdir. Bu sistemi anlamaya çalışmak, kendini tanımak, problemlerini fark edip çözüm bulabilmek, diğer insanları da tanıyıp, anlamak, onlarla uyumlu ilişkiler kurarak destek olmak ve yönlendirebilmek önemli yetkinliklerdir. Devamı için : https://www.tamamlayiciterapilerkongresi2022.com/tr/3507-bak%C4%B1%C5%9F-a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1-ko%C3%A7luk-oyunu-y%C3%B6ntemi-%C4%B0le-kendine-ve-di%C4%9Ferlerine-destek-olmak-derd%C4%B0n%C4%B0-al-da-gel

19. İK Yönetim Kongresi Çalıştayı

4 Ekim 2018 de gerçekleşen 19. İnsan Kaynakları Yönetim Kongresi Çalıştay Programı kapsamında “Kendinle Randevu, Kendini Al Da Gel” başlıklı bir workshop gerçekleştirdik.

Sunum Teknikleri Eğitimi

Amaç: Şirket çalışanlarına veya müşterilere eğitim, bilgi aktarma, tanıtım gibi amaçlarla sunum yapacak kişilerin eğitim konularını, doğru, etkin ve akılda kalıcı bir şekilde aktarabilmeleri ve eğitim sürecini en etkin şekilde gerçekleştirebilmeleri için ilgili becerileri geliştirebilmeleri hedeflenmektedir. YİNKAT AKADEMİ Eğitmenleri için temel eğitimdir. Katılımcılar: Organizasyon içinde bilgi aktarımında bulunan yönetici konumundaki liderler, insan kaynakları yönetici ve […]