Gülhan Berkman

POZİTİF İLETİŞİM

EĞİTİMİN AMACI:

Duygusal zekâ becerilerini geliştirmek için temel nitelikte bir eğitim olup,

Bu programın ardından; kendinizle, özel ve iş yaşamınızdaki kişilerle, doğru iletişime geçecek, hayat kalitenizin arttığını fark edeceksiniz.

İlişkilerinizi yönetmede ustalaştıkça, zor insanlarla baş edebilecek ve gereken davranış değişikliklerini gerçekleştirebileceksiniz.

Hayatın her anında karşınıza çıkabilecek krizleri birer avantaja çevirebilmenin inceliklerini fark edecek, sizi güçlendiren değerler ve inançlar ile ilerleyeceksiniz.

Yeteneklerinizin ve güçlü yanlarınızın farkına varıp bunların yaşama aktarmaktan çekinmeyeceksiniz.

KİMLER KATILMALI?

Liderler, iletişim konusunda gelişmek isteyen ve kişisel gelişimine önem veren herkes

BEDEN DİLİ VE İLETİŞİM

EĞİTİMİN AMACI:

Sözsüz iletişim, sözler ile aktarılanların tamamlayıcısıdır. Açık iletişim kurulamayan durumlarda ne kadar gizlemeye çalışsak da duygularımız ve düşüncelerimiz bedenin ve mimiklerin dili ile ortaya çıkar. Bu programda beden diline ait genel kalıplar ile kişiye özel sinyalleri fark etmeyi ve iletişimi daha iyi yönetmeyi planlıyoruz.

KİMLER KATILMALI?

Liderler,iletişim konusunda gelişmek isteyen ve kişisel gelişimine önem veren herkes

DİNLE KONUŞ ETKİLE

EĞİTİMİN AMACI:

Düzgün, doğru ve etkili konuşmayı sağlamak, konuşmadan kaynaklanan kişisel kusurlar düzeltilerek, insan ilişkilerinde başarı ve etkililiğin artırılması hedeflenmektedir

KİMLER KATILMALI?

Liderler ,müşteri temsilcileri, kariyer sahibi olmak isteyenler, kariyerinde ilerlemek isteyenler ve etkin ve akıcı konuşmanın gerekli olduğu tüm meslekler

DUYGUSAL ZEKA

EĞİTİMİN AMACI:

Entelektüel zeka ve teknik beceriler, başarılı performans için gereklidir. Ancak, başarılı performans için oranlar hesaplandığında, duygusal zekanın her seviyedeki iş için diğer faktörlere nazaran iki kat daha önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. İş ve sosyal yaşamda başarılı olmak için düşünce ve duyguların bütünlük içinde olması gerekmektedir. Bu bilinçle, bu eğitim; çalışanların kendi ve başkalarının duygularını tanıması, kendisini harekete geçirebilme, ilişkilerde ve ilişkiler içinde duyguları iyi idare edebilme yeteneğini geliştirmeyi sağlayacak donanımların kazanılmasını sağlar.

KİMLER KATILMALI?

Duyguları kontrol altına almayı ve elverişli bir şekle dönüştürmeyi başarabilmek isteyen herkes

NLP (Neuro Linguistic Programming) İLE YARATICILIK

EĞİTİMİN AMACI:

Bu eğitim yaratıcılık süreçlerini adım adım öğretirken, yaratıcılığın öğrenilen bir durum olduğunu, istenilen durum ve koşullarda yeniden üretilebileceğini ve tarihe damgasını vurmuş kaşif, müteşebbis, sanatçı vb. nin yaratıcılık stratejilerinin anlaşılmasını ve yeniden kullanılmasını ve fark yaratan bireylerin yeniden nasıl modellenebileceğini gösteren bir beceri çalışmasıdır

KİMLER KATILMALI?

Kurum bünyesindeki tüm çalışanlar, kişisel gelişimine önem veren herkes

NLP (Neuro Linguistic Programming) İLE DEĞİŞİM

EĞİTİMİN AMACI:

NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, kişilerin belirledikleri hedeflere ulaşmak için bu süreçleri en etkin nasıl kullanabileceğini öğreten bir çalışma alanıdır. Bu süreçler kişide doğal olarak bilinçli veya bilinçsiz yerleşmiş olabilir. NLP, başarıya ulaşmak için, bu süreçler üzerinde kontrol sağlama yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik sistemi sunmaktadır.

NLP, “Kişisel mükemmelliğin sanatı ve bilimi.” bazen de ” 21. yüzyılın başarı biliminin yeni teknolojisi.” olarak tanımlamaktadır. Bu sözlerle anlatılmak istenen NLP’nın bir bilim olduğudur. Yıllardır bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ve sonuçları objektif olarak test ederek ortaya koydukları bir alandır. NLP aynı zamanda bir sanattır; çünkü bu sistemlerin bütününü öğrenmekle birlikte, mükemmelliğe ulaşmak için onu ustaca kullanmak da şarttır. NLP bir teknolojidir; çünkü bir çok teknik ve sistemin bir araya gelmesinden oluşur.

EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI:

 • İç ve dış ahengi geliştirmek;
 • İletişim becerilerini geliştirmek;
 • Dilde ustalaşmak;
 • Stratejik sorularla yönlendirmek;
 • Yeni bakış açıları kazanmak;
 • Esneklik kazanmak;
 • Doğru ve hızlı karar verebilmek;
 • Optimum özgüven geliştirmek;
 • Korkulardan kurtulmak;
 • Fobilerden kurtulmak;
 • Sınırlayan inançları ortadan kaldırmak;
 • İstenmeyen davranışları değiştirmek;
 • Yaratıcılığı geliştirmek;*Girişimciliği geliştirmek;
 • Motivasyon becerisini geliştirmek;
 • Konsantrasyon becerisini geliştirmek;
 • Oto – kontrol geliştirmek;

Ve bu alanlarda, diğer kişilere coaching (yol göstericilik) yapabilmek…

KİMLER KATILMALI?

Kurum bünyesindeki tüm çalışanlar, kişisel gelişimine önem veren herkes