Gülhan Berkman

DEĞİŞİM YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Eğitim; kişisel veya kurumsal değişimi başlatmak ve bu süreci yönetmek konusunda gerekli metodolojiyi aktarmayı amaçlamaktadır.

Seminerde değişim ve gelişim kavramları irdelenirken kişinin bunun içinde nasıl yer alabileceği ve kişisel gelişimini nasıl yönetebileceğiyle ilgili yöntemler aktarılmaktadır.

KİMLER KATILMALI?

Yeniden yapılanma sürecinde olan kuruluşlardaki tüm çalışanlar, Her kademe yöneticiler Kariyer planlaması yapmak isteyen herkes

ETKİLİ SUNUM BECERİLERİ

EĞİTİMİN AMACI:

Profesyonel iş yaşantısının aktif bireyleri olarak birçok kişi her gün değişik gruplara sunum yapıyor. Katılımcıların etkili, akıllarda kalıcı sunuşlar organize etme ve gerçekleştirme becerisini edinebilmelerinin hedeflendiği bu program ile etkili sunum yapmak çok daha kolay olacak.

KİMLER KATILMALI?

Sunum becerilerini geliştirmek isteyen herkes

İLİŞKİLERİN YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Program, katılımcılara kendilerini daha iyi ifade edebilmek, karşıdaki kişilere karşı daha duyarlı olmak ve farklı yapıdaki kişilerle etkin iletişim kurmak için gerekli yöntemleri aktarmayı amaçlamaktadır.

KİMLER KATILMALI?

Kişiler arası ilişkilerini geliştirmek isteyen herkes

SİNAPTİK MODELLEME

EĞİTİMİN AMACI:

Bu programda beynimizin nasıl çalıştığını ve onu en çok yararlanacağımız şekilde nasıl kullanacağımızı daha iyi anlamak mümkün olacaktır. “Sinaptik Mpdelleme” kavramı, düşünen ve plan yapmak durumunda olan her insan için daha akıllıca ve daha hızlı faaliyet göstermeye yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Bir Sinaptik Modelleme oluşturulması, beynimizin sonsuz kaynaklarına erişmek, doğru kararları vermek ve duygularımızı anlamak yolunda etkili bir yöntemdir. Bu yöntemi yakından tanımak ve deneyimlemek katılımcılara iş ve özel yaşamlarında büyük katkılar sağlayacaktır.

Genel olarak katılımcılar verimliliği ve yaratıcılığı arttırma, proje ve planlama süreçlerini hızlandırma, etkin karar almayı sağlamada “Sinaptik Modelleme” kullanılması hakkında bilgi ve beceri kazanacaklardır.

KİMLER KATILMALI?

Tüm yöneticiler ve kendini geliştirmek isteyen herkes.

MENTORLUK BECERİLERİ

EĞİTİMİN AMACI:

Mentorluk, çalışanlarınızın performanslarını geliştirmek ve kuruma bağlılığın artırılması için kullanabileceğiniz kurumsal araçlardan birisidir. Bu yöntemle ayrıca kurum içi bilgi transferi sağlanmaktadır. Eğitimimize katılacak yöneticilerin mentorluk yöntemini sistemli bir biçimde kullanabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.

KİMLER KATILMALI?

Tüm yöneticiler ve kendini geliştirmek isteyen herkes.

TAKIM RUHU (Indoor ve Outdoor)

EĞİTİMİN AMACI:

Program, ekip içindeki kişilerin daha etkin takımlar oluşturmak için mesajlar çıkarmasını, motive olmasını, anlamasını, kaynaşmasını ve takım ruhunu güçlendirmesini amaçlamaktadır.

KİMLER KATILMALI?

Takımda yer alan tüm bireyler ve takım liderleri

YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK

EĞİTİMİN AMACI:

Koçluk, hızla artan rekabet ortamında çalışanlarınızın performanslarını geliştirmek için kullanabileceğiniz liderlik becerilerinin önemli bir parçasıdır. Seminerimize katılacak yöneticilerin koçluk yöntemlerini sistemli bir biçimde kullanabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.

KİMLER KATILMALI?

Koçluk yapacak tüm yöneticiler veya adaylar.

ZAMAN YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Program, katılımcılarla zamanlarını etkin kullanmak için gerekli yöntemleri paylaşmayı amaçlamaktadır.

KİMLER KATILMALI?

Zamanını iyi yönetmek ve yaşam kalitesini artırmak isteyen tüm bireyler.

KİŞİSEL LİDERLİK VE İŞ YAŞAMINDA YÜKSEK PERFORMANS

EĞİTİMİN AMACI:

Liderlik bireyin kendisinde başlar. Başkalarının davranışlarını etkilemek için önce kendi davranışlarımızı değiştirmeniz gerekir. Bu program sizi iç dünyanıza götürerek kendinizi daha iyi tanımanızı, Program, katılımcıların artan davranış esnekliği, etkin iletişim becerileri ve özgüven ile daha etkin sonuçlara ulaşmalarını amaçlamaktadır.

KİMLER KATILMALI?

Yöneticiler ve bireysel gelişimine önem veren, yaşamına anlamlı bir yön katmak isteyen tüm bireyler, etkili ve başarılı olmayı hedefleyen herkes

ETKİLİ YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

EĞİTİMİN AMACI:

Program, sekreterlerin ve yönetici asistanlarının, yöneticilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak kavramalarını, işlerini organize etmeleri ve yönetmelerini sağlayacak becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

KİMLER KATILMALI?

Yönetici asistanları , yönetici asistan adayları, yöneticiler (beklentilerini belirlemek ve geliştirmek amacıyla), İş yaşamında kariyerini geliştirmek isteyen kişiler