Gülhan Berkman

Katıldığımız Etkinlikler

EĞİTİME GENEL BAKIŞ İnsan; biyolojik, psikolojik, toplumsal bir varlık ve karmaşık bir sistemdir. Bu sistemi anlamaya çalışmak, kendini tanımak, problemlerini fark edip …

4 Ekim 2018 de gerçekleşen 19. İnsan Kaynakları Yönetim Kongresi Çalıştay Programı kapsamında “Kendinle Randevu, Kendini Al Da Gel” başlıklı bir workshop …

Amaç: Şirket çalışanlarına veya müşterilere eğitim, bilgi aktarma, tanıtım gibi amaçlarla sunum yapacak kişilerin eğitim konularını, doğru, etkin ve akılda kalıcı bir …