Gülhan Berkman

Nerelerde Görüşebiliriz?

Amaç: Şirket çalışanlarına veya müşterilere eğitim, bilgi aktarma, tanıtım gibi amaçlarla sunum yapacak kişilerin eğitim konularını, doğru, etkin ve akılda kalıcı bir …