Gülhan Berkman

Kariyer Koçluğu

İzotomi® nedir?

İzotomi®, profesyonel iş hayatınızda, kişisel gelişiminizde, eğitim hayatınızda kullanabileceğiniz; özgün üretilmiş, analitik raporlama yeteneğine sahip bir kişilik envanteridir.

Bireylerin kişilik özelliklerini, imkân ve potansiyellerini, kişisel ve sosyal yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, stres halinde nasıl davrandıklarını gösteren analitik bir raporlama sistemidir. İzotomi® Türkiye’de geliştirilmiş ve çok geniş bir kitlenin verileriyle test edilmiştir.

Yeni nesil kişilik envanteridir.. Akıllı çalışan algoritması ile kişilerin düşünce, duygu ve davranışları arasındaki farkları ve bu farkların arkasında yatan nedenleri bulmak, sahip oldukları yetkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda analiz ve değerlendirme yapmak suretiyle çözümleyici sonuçlara ulaşmada kullanılan bir göstergedir.

Sistem, kişilerin doğuştan bir kişilik tipine sahip olduğunu söyler. Kişiler sahip oldukları bu kişilik tipi üzerinden çevresi ile etkileşim ve iletişime geçerler. Bu süreçte belli duygu, davranış ve düşünüş tarzları ile karakterize olan kısmen dinamik bir kişilik görünümünü gerçekleşen değerler ve maske değerler olarak grafikler halinde sunar.

İzotomi hangi metodolojiyi kullanır?

İzotomi’de kullanılan yapı dikkatinizi neye yönelttiğinizi ve enerjinizi nasıl kanalize ettiğinizi belirleyen faktörleri dikkate almaktadır.

NE YAPMAN GEREKTİĞİNE KARAR VEREMİYORSAN…

İZOTOMİ® İLE TANIŞ!

Geleceğinize yön vermek, doğru mesleği seçmek ve ömür boyu sevdiğiniz işi yapmak istiyorsanız, İzotomi® ile tanışın.

Kendinizi daha iyi tanıyın; geleceğiniz için doğru kararlar alın.