Gülhan Berkman

Profesyonel Koçluk

Koçluk, kısaca ‘istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisi’ olarak tanımlanabilir. Danışanın kendisinin belirlediği gündemine, farklı bakış açıları ile  yaklaşarak hedefine, koçun rehberliğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir.

Koçluk müşterinin ana gündemine hitap eder. Farklı perspektiflerden

Her kişi veya her işletme özgün bir yapıdadır ve yaratıcı kaynaklara sahiptir. Bu bakımdan kurulan danışmanlık ilişkisinde çözüm yine kişinin veya işletmenin kendi içerisindedir. Kuruluşlarda tepe yöneticiden en alt kademeye kadar sunulan koçluk hizmeti, gerek çalışanlara gerekse işletmenin bütününe çok büyük katkılar sağlamaktadır.

% 0
Özgüvende Gelişme
% 0
İletişim Becerilerinde Gelişme
% 0
İş/Özel Yaşam Dengesinde Gelişme

Yatırımın getirisi

Koçluk, ölçülebilir sonuçlara odaklanarak ilerlemeye odaklanır. Şirketlerin büyük çoğunluğu (% 86) en azından yatırımlarını geri aldıklarını söylüyor.

% 0

Memnun Müşteriler

Hemen hemen tüm şirketler ve bir koç ile görüşen kişiler aldıkları hizmetten memnun olduklarını belirtmiştir.

% 0
Genel değerlendirmede "memnun" veya "çok memnun" olduklarını söyleyenler
% 0
Tekrar koçluk almak isteyenler

Koçluğun faydaları hakkında daha fazla bilgi, vaka incelemeleri ve sektör raporları da dahil olmak üzere ICF Araştırma Portalı’nda bulunabilir.

Kaynak : Yukarıda belirtilen rakamalar ICF Global Koçluk Müşteri Araştırmasındandır. ICF ‘in talebi üzerine Pricewaterhouse Coopers tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilmiş araştırma sonuçlarına dayanmaktadır. (http://www.icfturkey.org/neden-kocluk/)